SELF

Students Experienced in Lifestyle and Food (SELF) is een extra-curriculair onderwijsprogramma dat in het seizoen 2016/2017 is ontwikkeld in het Erasmus MC te Rotterdam en is uitgerold op alle geneeskundefactulteiten in Nederland. Middels deze activiteit bieden wij enthousiaste medisch studenten de kans om vertrouwd te raken met de basisprincipes van voeding, leefstijl en productiviteitsmanagement. Er worden masterclasses gegeven door de beste vakspecialisten van Nederland, evenals workshops en excursies naar bedrijven die onze visie uitdragen. De studenten worden uitgedaagd om interactief mee te doen met de lezingen, zodat de opgedane kennis in de praktijk kan worden toegepast.


SELF Cursussen

S&V Amsterdam: 2 april 2019
S&V Groningen: 18 februari 2019
S&V Leiden: 9 januari 2019
S&V Maastricht: 14 januari 2019
S&V Nijmegen: Datum volgt
S&V Rotterdam: Datum volgt
S&V Utrecht: Al geweest. Nieuwe cursus weer in studiejaar 2019/2020!

Leerdoelen

 • De student kan de basisbeginselen van de voedingsleer beschrijven dan wel toepassen
 • De student is in staat om wetenschappelijk onderzoek, en de hieruit voortkomende richtlijnen, over voeding en leefstijl te beoordelen en te vertalen naar de praktijk
 • De student kan de waarde van leefstijlinterventies beschrijven en de huidige stand van zaken omtrent preventieve dan wel curatieve leefstijlinterventies bij verschillende aandoeningen benoemen
 • De student heeft inzicht in het eigen kunnen en leert om bij gebrek aan kennis tijdig door te verwijzen naar betrokken paramedici
 • De student neemt kennis van de te beïnvloeden determinanten bij obesitas en het belang van een langdurige follow-up bij patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan
 • De student neemt kennis van voeding- een leefstijlfactoren die de ontwikkeling van het kind in de periconceptionele fase kunnen beïnvloeden en is vervolgens in staat om (toekomstige) ouders van advies te voorzien
 • De student is op de hoogte van de totaalaanpak die nodig is om alle kinderen gezonder te laten eten en leven
 • De student neemt kennis van het belang van stressreductie, slaap en productiviteitsmanagement en de toepassing hiervan binnen het eigen functioneren en het herstelproces van patiënten
 • De student ervaart wat leefstijlinterventies met een lichaam doen en is in staat om de opgedane kennis te vertalen naar de praktijk
 • De student kan met behulp van kennis over gespreksvoering en de psychologie van gedragsverandering enkele leefstijlinterventies implementeren
 • De student neemt kennis van de invloed van de voedingsmiddelenindustrie op de keuzevrijheid van de consument/patiënt
 • De student neemt kennis van de technologische ontwikkelingen op het gebied van voeding, leefstijl en productiviteitsmanagement en de grootste uitdagingen die de maatschappij in de toekomst te wachten staan

 • Deelnemers SELF 2017 Erasmus MC Rotterdam