Rotterdam

Welkom bij S&V Rotterdam!

Wij hebben allen vorig jaar zelf de cursus gevolgd en dit heeft ons dusdanig geënthousiasmeerd om nu het stokje over te nemen.

Daarom starten wij in januari 2018 opnieuw met de extracurriculaire cursus ‘Students Experienced in Lifestyle and Food’ (SELF). Wij zullen wederom tien weken lang (één avond per week) tweede- tot zesdejaars geneeskundestudenten uit Rotterdam inspireren met interactieve lezingen van professionals op het gebied van voeding, leefstijl en productiviteitsmanagement.

We zijn inmiddels druk in gesprek met een aantal docenten en artsen van onze faculteit (Erasmus MC). Hierbij merken we dat deze mensen wel graag meer onderwijs over ‘Voeding en leefstijl in gezondheid en ziekte en de rol van de dokter’ willen. Ze krijgen dit echter niet voor elkaar door tegenwerking van collega’s of de veelal moeilijke structuren die binnen het Erasmus MC gelden. Het is ons doel om met deze docenten en artsen een gezamenlijke werkgroep op te richten om op deze manier implementatie in het onderwijs te bereiken.


Bestuur

Pim Stark | Voorzitter
Pauline Nettesheim | Secretaris
Thijs Schrama | Penningmeester
Jan-Willem Kruijt | Acquisitie en externe relaties
Daniëlle Schriel | Algemeen bestuurslid

In samenwerking met: prof.dr. Van Rossum


Agenda

SELF
Januari - Maart 2018


Contact

S&V Rotterdam
E-mail:
Facebook: