Student en Voeding

Stichting Student en Voeding is in 2017 opgericht om kennis en vaardigheden aangaande voeding en leefstijl onder geneeskundestudenten te vergroten met als belangrijkste doel implementatie van onderwijs over voeding, leefstijl en productiviteitsmanagement in de artsenopleiding (Van Dam-Nolen, 2017). Zij doet dit door een platform te bieden aan de lokale besturen die op hun eigen geneeskundefaculteit actief zijn om het tij te keren. Leefstijl als preventieve maatregel dan wel medicijn moet weer prioriteit worden van artsen, patiënten, burgers, bedrijfsleiders en overheidslieden ( ZonMW, 2017).

Missie

Toekomstig artsen uitdagen om interventies aangaande voeding, leefstijl en productiviteitsmanagement terug in de spreekkamer te brengen met als einddoel dat de patiënt zijn/haar gezondheid weer in eigen hand krijgt.

Visie

Kennis en vaardigheden aangaande voeding, leefstijl en productiviteitsmanagement onder medisch studenten vergroten met als doel implementatie van deze onderwerpen in de artsenopleiding.


Bestuur S&V Nederland


Adviesraad S&V Nederland


#SElF

#Students
De Stichting biedt een platform aan geïnteresseerde jonge artsen om te kunnen investeren in hun eigen gezondheid en die van hun toekomstige patiënten. Tevens brengt zij studenten, artsen en wetenschappers binnen en buiten Nederland samen, zodat zij zich gezamenlijk met paramedici over de grote voedingsvraagstukken in de zorg kunnen buigen. Eigen initiatieven en ideeën worden toegejuicht en er wordt meegewerkt om deze ook te realiseren.

#Experienced
De Stichting vindt het belangrijk dat de nieuwe generatie artsen wordt toegerust met de juiste kennis om onderzoek naar voeding- en leefstijlinterventies op waarde te kunnen schatten en relevante uitkomsten op een heldere manier naar de praktijk te vertalen en met de patiënt te bespreken. Tevens wordt gefocust op het belang van multidisciplinair werken en tijdig doorverwijzen naar andere zorgprofessionals.

#Lifestyle
De Stichting vraagt aandacht voor het belang van voeding- en leefstijlinterventies ter verbetering van de kwaliteit van leven, hetzij curatief dan wel preventief. Ook vraagt zij aandacht voor stressreductie onder toekomstig artsen en werkt zij samen met bedrijven die effectieve tools ontwikkelen om de zorg productiever te maken.

#Food
De Stichting gelooft in ‘voeding op recept’ en brengen daarom de voedingstuinbouw en de medische wereld nader tot elkaar. Een eerste stap tot verbinding is gezet door de Stichting in september 2018 officieel te vestigen in het World Horti Center (WHC) te Naaldwijk.


Partners

Wilt u Stichting Student en Voeding ook ondersteunen? Neem dan contact op via nederland@studentenvoeding.nl


Contact

Stichting Student en Voeding
KvK-nummer | 69697426
nederland@studentenvoeding.nl