ANBI

Naam van de instelling

Stichting Student en Voeding

RSIN/fiscaal nummer

KvK: 69697426
RSIN: 857972340
ANBI status: ja
Rekeningnummer: NL40 RABO 0323 9471 31 t.n.v. Stichting Student en Voeding

Contactgegevens

Gevestigd in het World Horti Centre
Europa 1 | 2672 ZX Naaldwijk
E: nederland@studentenvoeding.nl
T: +31(0)634986327

Doelstelling van de ANBI

De doelstellingen van de Stichting luiden als volgt:
Het bevorderen van welzijn en welbevinden van mensen; Het in het kader van het vorenstaande: Bevorderen van initiatieven en organiseren van activiteiten op gebied van voeding- en leefstijl-interventies ten aanzien van medisch studenten; Als platform ter verspreiding onder toekomstige artsen van kennis over voeding, leefstijl en productiviteitsmanagement; Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied door het verbinden van studenten, artsen en wetenschappers.

Beleidsplan

Klik hier om het beleidsplan 2017-2018 te openen. Een nieuw beleidsplan voor 2018-2019 is momenteel in ontwikkeling.

Bestuurssamenstelling

Rianne Dolmans | Voorzitter
Florentine de Boer | Vice-voorzitter
Nienke Luysterburg | Secretaris
Daniel Sieczkowski | Acquisitie & Externe relaties
Marike Klugkist | Backofficemanager & PR

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur vervullen hun functies volledig op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen vergoeding en/of vacatiegeld, middelijk noch onmiddellijk. Hierbij zijn gemaakte kosten ten behoeve van de Stichting uitgezonderd. Gemaakte kosten, ten behoeve van de Stichting, kunnen als declaratie worden ingeleverd bij de penningmeester. Daarnaast zijn en worden er geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuursleden.

Verslag van activiteiten

De Stichting houdt zich voornamelijk bezig met het initiëren, organiseren, mede-organiseren, ondersteunen, begeleiden en coördineren van educatieve activiteiten in lijn met het concept 'SELF' (Students Experienced in Lifestyle & Food): een extra-curriculair onderwijsprogramma over voeding, leefstijl en productiviteitsmanagement. Op de eerste plaats houdt dit concreet in om op alle medische faculteiten van Nederland een SELF-cursus te organiseren. Gelijktijdig wordt implementatie van voeding en leefstijl in de artsenopleiding gerealiseerd. Daarnaast houdt de Stichting zich bezig met het leggen en onderhouden van contact en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de Stichting zinvol kan zijn.

Financiële verantwoording

In de toekomst zal u in het eerste jaarverslag van de Stichting (2017-2018) een uitgebreide financiële verantwoording vinden, bestaande uit: balans, resultatenrekening en toelichting.